La Irene és la primera entrevistada de la temporada al Diversones


El programa de la fundació El Rusc, Diversones, inicia la temporada donant la benvinguda a nous companys i voluntaris, i entrevistant a la seva companya Irene.