L’AJUNTAMENT DE TORDERA CONVOCA AVUI PLE ORDINARI SENSE PUNTS EN L’ORDRE DEL DIA I AMB 4 MOCIONS.


L’ajuntament de Tordera, celebrarà avui un ple ordinari atípic. L’ordre del dia, no presenta cap punt ordinari i només apareixen 4 mocions presentades pels partits polítics. Concretament, es presenta una moció de tots els grups municipals a favor de les llibertats democràtiques i contra la reforma del codi penal, una moció presentada pel grup municipal del PSC, per la creació dintre del concurs literari de Sant Jordi, dels premis Miquel Martí i Pol, i Manuel Vázquez Montalbán. El partit socialista, també presenta una moció, on demana l’instal·lació de panells per a la col·locació de publicitat en diferents zones del municipi. Per últim, el moviment alternatiu per Tordera, presenta una moció per a la millora de les comunicacions i l’entorn fluvial al municipi de Tordera.
El ple de caràcter ordinari, acabarà amb el torn obert a precs i preguntes. La sessió, començarà a les 9 del vespre i serà retransmesa en directe per Ràdio Tordera.