Tordera per sota de la mitjana metropolitana en compra d’obra nova i mercat de segona mà


S’ha presentat el segon Informe anual “L’habitatge a la metròpoli de Barcelona 2018”. Durant el 2018 el preu mitja de compravenda, tant d’obra nova com de segona mà, ha seguit  augmentant a la metròpoli de Barcelona de tal manera que s’encadenen quatre anys consecutius d’increments molt significatius, malgrat un cert descens del 2,2%, en el nombre de transaccions del 2018, respecte de l’any anterior.

En el cas de l’obra nova, per al conjunt de l’àmbit metropolità, l’augment del 2018 ha estat del 4,6% i l’acumulat des del punt més baix (al 2014), suposa un 21,5%, passant dels 2.526€/m2 construït, als 3.068€/m2 construït. A Tordera, el preu és molt més reduït que a l’àmbit metropolità amb el preu de 1.076,43 euros/m2 construït.

En el cas del mercat de segona mà, l’augment mitjà del darrer any de la zona ha estat també del 4,6%, però l’acumulat des del punt més baix (al 2013) ha estat més accentuat, amb un 34,2%, en passar dels 2.330€/m2 als 3.126€/m2. Molt per sota d’aquest preu a Tordera el preu mitjà és de 1.134,68 euros/m2.

S’està produint un descens de la capacitat dels municipis de contenir els seus residents. La taxa d’autocontenció residencial dels municipis de la metròpoli de Barcelona es va situar l’any 2017 en el 62,5%, mentre que l’any 2011 era del 67,5%.