En Pau Borbonet va ser l’encarregat de presentar la passada sessió de cine-fòrum de l’Esplai


Tordera en directe assisteix a la sessió de cine-fòrum del l’Esplai de Gent Gran d’aquest mes, en que es va visionar la pel·lícula “Bailando la vida” i que va comptar amb la presentació i col·loqui d’en Pau Borbonet.