Obert el concurs per l’atorgament de llicències de venda no sedentària als mercats de Tordera i Sant Pere


Fins al 21 de desembre restarà obert el període de presentació de sol·licituds per a 19 places de parades dels mercats de Tordera (13) i Sant Pere (6) respectivament. 

L’objectiu principal d’aquesta convocatòria és poder seguir potenciant l’activitat comercial d’ambdós mercats, proporcionar nous productes, reforçar l’existent i garantir al públic habitual el tipus de comerç que té més demanda. L’atorgament de les noves llicències municipals per l’exercici de la venda no sedentària es realitza mitjançant convocatòria pública i com a resultat d’un procediment basat en els principis de transparència, imparcialitat i publicitat. Segons explica la regidora de mercats, Sílvia Català aquest concurs té la finalitat de cobrir buits de parades en el mercat i en cap cas es proposa ampliar el nombre de parades.

mercat 1

Com a novetats, es vol apostar per millorar l’oferta en alimentació, en concret es proposa la instal·lació d’un espai gastronòmic i de degustació al mirador de la plaça. Ho explica la regidora Català.

mercat 2

El concurs d’atorgament de parades també es farà en el mercat de Sant Pere. En aquest sentit, la regidora Sílvia Català admet que no acaba de funcionar  i que costa mantenir l’oferta de parades.

mercat 3

Les sol·licituds s’hauran de formular mitjançant la corresponent instància normalitzada (Annex I), que es pot obtenir a través de les bases que s’adjunten a www.tordera.cat o a l’Oficina d’Atenció al Ciutadà de l’Ajuntament de Tordera.