La diputació destinarà més de tretze milions d’euros per a l’educació dels infants de 0 a 3 anys


La Junta de Govern de la Diputació de Barcelona va aprovar la setmana passada la concessió de subvencions de la convocatòria per al finançament de les escoles bressol de titularitat municipal de la demarcació de Barcelona, pel període 2016-2018 aprovada el passat 19 de juliol. Un total de 13.300.000€ aniran destinats al sosteniment d’aquests equipaments i al foment de l’escolarització bressol municipal.

La convocatòria de les escoles bressol de titularitat municipal vol contribuir al seu sosteniment econòmic i afavorir l’accés a tots els infants, promovent l’atenció a la diversitat, i l’escolarització equilibrada en condicions d’igualtat, inclusió i equitat.

El suport de la corporació, també vol reconèixer l’esforç econòmic que realitzen els ajuntament per mantenir actiu el servei d’escola bressol, que per la seva importància social i educativa cal continuar oferint a la ciutadania en les millors condicions possibles.

El diputat d’Educació, Rafel Homet ha posat de relleu la tasca de les escoles bressol municipal, recordant que són el servei que més i millor valoren els ciutadans.

escoles bressol

L’atenció als infants de 0 a 3 anys i a les seves famílies és un àmbit clau de les polítiques educatives locals, i les escoles bressol municipals esdevenen una peça bàsica d’aquestes polítiques per als ajuntaments i la Diputació de Barcelona. Així, les escoles bressol han esdevingut un recurs bàsic de les polítiques d’atenció a les famílies, ja que faciliten la conciliació de la vida laboral i familiar i aporten un component educatiu que permet el desenvolupament ple de l’infant. A Tordera, El Niu és l’única llar d’infants de titularitat municipal.