L’AJUNTAMENT DE TORDERA FA L’APROVACIÓ PROVISIONAL DELS PLANS PARCIALS DEL CENTRE I PONENT, QUE POSSIBILITARAN LA CONSTRUCCIÓ DEL VIAL DE CIRCUMVAL·LACIÓ DEL MUNICIPI.


El ple extraordinari de l’ajuntament de Tordera, va donar el vist-i-plau, amb els vots en contra de PSC i MAT i abstenció d’ERC, a l’aprovació provisional dels plans parcials del centre i ponent. L’alcalde de Tordera, Joan Carles Garcia, va explicar que les obres permetran la realització d’una ronda de circumval·lació al municipi, que agilitarà el trànsit.

El portaveu d’ERC, Bernat Costas, va destacar la millora viària de Tordera, amb la nova circumval·lació, però va criticar que els plans parcials s’haguessin aprovat a l’agost i sense informar als veïns.

El portaveu del Moviment Alternatiu per Tordera, Josep Alsina, va criticar el model de creixement proposat, ja que comportarà un augment considerable de la població.

La portaveu del PSC, Conxita Rodriguez, també va mostrar la seva preocupació pels creixement previst, tenint en compte el desenvolupament del pla parcial de la Mullera i sant Jaume. Rodriguez, va criticar que les al·legacions s’acceptin o es desestimin de manera arbitraria.

El regidor d’urbanisme, Arseni Garcia, va defensar la postura de l’equip del govern, davant les critiques dels grups de l’oposició. Garcia, va parlar sobre l’avís als propietaris, sobre l’impuls de nous equipaments a la zona i el creixement previst.

L’alcalde de Tordera, Joan Carles Garcia, va intervenir per recordar que l’execució dels plans parcial del centre i ponent, tenen un termini de 5 o 6 anys.
L’aprovació provisional dels plans parcials del centre i ponent, aniran a la comissió general d’urbanisme, on aquest organisme, haurà de donar el vist-i-plau definitiu.