IniciNoticiesRegidoriesOberta la convocatòria d'ajudes per a persones amb discapacitat

Oberta la convocatòria d’ajudes per a persones amb discapacitat

Els Serveis Socials de Tordera informen que s’ha obert la convocatòria per a l’any 2018 per a la concessió de la prestació social de caràcter econòmic de dret de concurrència d’atenció social a les persones amb discapacitat, en el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.  Aquesta prestació té per objecte contribuir a les despeses ocasionades per l’adquisició de productes i actuacions destinades a permetre la promoció de l’autonomia personal de les persones amb discapacitat física, psíquica o sensorial amb mesures compensatòries per tal de millorar-ne la qualitat de vida i fomentar-ne la integració social.

La prestació d’atenció social a les persones amb discapacitat és considerada una prestació social de caràcter econòmic i de dret de concurrència. Aquesta prestació és puntual, llevat de la destinada a l’actuació d’utilització de transport individual per a l’accés a serveis d’atenció precoç, que és temporal. Aquesta prestació resta sotmesa al règim fiscal aplicable a les aportacions dineràries vigent en el moment de l’atorgament.

 En aquest cas, poden ser beneficiàries les persones que tinguin reconegut un grau de discapacitat igual o superior al 33% i que compleixin les condicions i els requisits que s’especifiquen en aquesta convocatòria.

Per a més informació, es pot consultar les bases disponibles al web de l’Ajuntament de Tordera i redactar la sol·licitud normalitzada, que podrà ser presentada fins la data límit del 10 d’Agost als Serveis Socials de Tordera o fins al 16 d’Agost a la Generalitat de Catalunya.

ÚLTIMES NOTÍCIES