IniciAppTordera va registrar 126 naixements, 119 defuncions i 70 casaments durant el...

Tordera va registrar 126 naixements, 119 defuncions i 70 casaments durant el 2021, segons dades del jutjat de pau

Tordera va tancar l’any 2021 amb un padró d’habitants de 17.778 persones. Segons el registre del jutjat de Pau, l’any passat a Tordera van néixer 10 criatures més respecte el 2020. En total 126 infants, d’aquests 64 van ser nens i 62 nenes. El jutge de Pau, Esteve Matas, enumera els noms més posats entre els nens i les nenes de Tordera.

L’any 2021 han pujat els casaments a Tordera, respecte el 2020. En total es van realitzar 70 casaments, que majoritàriament es realitzen a les instal·lacions del mateix jutjat. Esteve Matas assegura que han tornat a la normalitat després de la davallada del 2020.

Respecte les defuncions, van haver-hi 119, disminuint  les dades de l’any passat.

Per últim, el jutjat de Pau ha mantingut les citacions i judicis, respecte l’any 2020.

ÚLTIMES NOTÍCIES