IniciAppOberta la convocatòria d’ajuts econòmics per a gent amb diversitat funcional

Oberta la convocatòria d’ajuts econòmics per a gent amb diversitat funcional

Serveis Socials de Tordera informen que s’ha obert la convocatòria per a l’any 2020 per a les ajudes econòmiques destinades a gent amb diversitat funcional.

Aquesta prestació té per objecte contribuir a les despeses ocasionades per l’adquisició de productes i actuacions destinades a permetre l’autonomia personal de les persones amb discapacitat física, psíquica o sensorial amb mesures compensatòries per tal de millorar-ne la qualitat de vida i fomentar-ne la integració social. Es tracta d’una concessió de la prestació social de caràcter econòmic del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies. 

Poden ser beneficiàries les persones que tinguin reconegut un grau de discapacitat igual o superior al 33% i que compleixin les condicions i els requisits que s’especifiquen a la convocatòria consultable a la web de l’Ajuntament (www.tordera.cat).

ÚLTIMES NOTÍCIES