IniciNoticiesRegidoriesL'Ajuntament obre la convocatòria de selecció de personal per a la...

L’Ajuntament obre la convocatòria de selecció de personal per a la creació de dues borses de treball d’oficial 1a i 2a per a la brigada d’Obres i Serveis

Les sol·licitud per participar al procés de selecció s’han de presentar telemàticament a la Seu Electrònica de l’Ajuntament fins al 20 de juny.

L’Ajuntament de Tordera, a través de l’àrea de Recursos Humans i Obres i Serveis, obre la convocatòria de selecció de personal per a la creació de dues borses de treball per a futurs nomenaments o contractacions de caràcter temporal per a substituir treballadors/es municipals amb dret a reserva del lloc de treball, per cobrir temporalment vacants o per atendre necessitats urgents de contractació d’oficial 1a i oficial 2a l’Ajuntament de Tordera.

Les tasques a realitzar pels perfils professionals d’Oficial 1a són, entre d’altres: actuacions de diversa naturalesa amb la categoria professional d’oficial primera -conductor, organitzar i supervisar les tasques que duen a terme els operaris o peons que, si escau, conduir els diferents vehicles de l’Ajuntament, realitzar treballs amb maquinaria pesada controlant el quadre de comandaments específic, realitzar treballs de manteniment i neteja viària, de camins i rieres, manteniment i neteja de marges, conservació general de parcs, jardins i arbrat. L’oficial 1a també  realitzar treballs vinculats al suport d’activitats que es porten a terme (muntatge i desmuntatge d’escenaris, carpes, fires, etc.) i a la resolució d’emergències.

Les tasques dels perfils professionals a cobrir per a Oficial 2a són de neteja viària, neteja d’edificis municipals, paletes, electricistes i jardiners. Les funcions dels llocs de treball són realitzar tasques de manteniment que no requereixen un coneixement ampli d’un ofici vinculades als àmbits d’obres, pintura, electricitat, jardineria i neteja viària. També realitzar tasques de neteja, tant de via pública com dels diferents edificis municipals, realitzar el trasllat del material necessari per la seva utilització i/o instal·lació posterior, amb vehicle o sense, realitzar treballs vinculats al suport d’activitats que es porten a terme ( muntatge i desmuntatge d’escenaris, carpes, fires, etc.) i a la resolució d’emergències. Els llocs de treball també impliquen recolzar les activitats operatives de les diverses seccions de la Brigada d’Obres i Serveis, realitzar tasques pròpies de la categoria en les diferents seccions de la Brigada d’Obres i serveis, utilitzant, si cal, màquines senzilles o eines manuals.  La presentació de sol·licituds s’haurà de fer a través de la Seu Electrònica de l’Ajuntament de Tordera, mitjançant el tràmit d’instància genèrica i adjuntant el model normalitzat de sol·licitud i tota la documentació corresponent per a cada categoria. El termini finalitza el 20 de Juny.

ÚLTIMES NOTÍCIES