ELS ALUMNES DE BATXILLERAT DE L’I.E.S LLUÍS COMPANYS ES PRESENTEN DES D’AVUI I FINS DIJOUS A LA PROVA DE SELECTIVITAT.


Una nova promoció d’alumnes de l’institut Lluís Companys ha iniciat avui les proves d’accés als estudis universitaris. Els joves, intentaran superar les proves relatives a la modalitat de batxillerat triada. El director de l’institut, Àngel Pous, espera que els seus alumnes superin amb èxit les proves d’accés a l’universitat.

En aquesta edició hi hauran 1.611 professors de secundària i universitaris vetllant pel correcte desenvolupament de les proves. El seu resultat detallat es podran consultar el dia 2 de juliol als centres de secundària, i, un dia abans al web del DURSI (www.gencat.net/dursi). Per aprovar la selectivitat cal una nota mínima de 4 i la nota d’accés a la universitat es calcula en base al 40% de la nota de la proves i el 60% de la nota mitjana del batxillerat.