EL MOVIMENT ALTERNATIU PER TORDERA ORGANITZA DILLUNS UN ACTE PÚBLIC PER EXPLICAR EL PLA MUNICIPAL DE PREVENCIÓ D’INCENDIS.


El moviment alternatiu per Tordera, organitza aquest dilluns, 21 de juny, un acte públic amb l’objectiu d’explicar el pla municipal de prevenció d’incendis forestals. El MAT, va ser l’únic partit, que en el passat ple ordinari, no va votar a favor d’aquest pla, perquè hi havien detectat mancances i no s’havia comptat per la seva elaboració amb la participació d’entitats, associacións de veïns i altres organismes. L’objectiu de l’acte és conèixer al pla de prevenció d’incendis i recollir els suggeriments i aportacions que puguin millorar el seu contingut.

En cas de sortir aportacions d’interès, el partit polític les presentarà dins el període d’exposició pública, per tal que s’incorporin en el document definitiu.