S’obre la convocatòria d’ajuts municipals per al servei de tiquets per a menjador escolar


El context actual de crisi econòmica i social està tenint importants conseqüències en el benestar de les persones posant en perill l’accés a una alimentació suficient de les famílies i en especial, dels infants.
L’Ajuntament de Tordera, mitjançant el departament de Serveis Socials, té la voluntat d’atorgar ajuts econòmics municipals en concepte de menú escolar adreçats a famílies amb menors a càrrec que cursin segon cicle d’educació infantil, primària i secundària obligatòria matriculats en centres educatius sufragats amb fons públics, amb l’objectiu de garantir una mínima alimentació adequada als menors beneficiaris.
L’ajut consisteix en el pagament de tiquets de menú escolar per a menors que hagin sol·licitat al Consell Comarcal l’ajut individual de menjador i que estiguin a l’espera de resolució o amb resolució favorable i esgotada, i famílies que no puguin garantir una alimentació adequada als seus fills. Toñi Garcia és regidora de serveis socials.

beques menjador 2

El termini per presentar aquestes sol·licituds serà des del dia 20 de setembre de 2021 i fins el 31 de maig de 2022. La presentació de sol·licituds i documentació s’haurà de fer telemàticament mitjançant la seu electrònica de l’Ajuntament de Tordera