EL MOVIMENT ALTERNATIU PER TORDERA PRESENTEN UNA MOCIÓ PER MILLORAR EL SERVEI DE LA DEPURADORA MUNICIPAL.


El moviment alternatiu per Tordera, presentarà en el proper ple ordinari, una moció per demanar la resolució del problema de la depuradora de Tordera. La moció insta Encarregar als Serveis Tècnics municipals d’aquest Ajuntament, l’elaboració de la corresponent proposta tècnica – econòmica per tal de solventar la deficient depuració i tractament d’aigües residuals a la depuradora de Tordera, i executar de forma urgent les mesures tècniques que siguin fixades. El regidor del MAT, Josep Alsina, explica el contingut de la moció.

La moció insta a l’Agència Catalana de l’Aigua a l’ampliació de la depuradora de Tordera. Aquesta moció presentada per el moviment alternatiu per Tordera, és discutirà dempa en el ple ordinari.