L’AJUNTAMENT DE TORDERA, REPARTEIX UNA CIRCULAR INFORMATIVA ON NEGA QUE EXISTEIXI UN DOCUMENT SIGNAT QUE ES COMPROMETI A CANVIAR EL SISTEMA DE COMPENSACIÓ PER COOPERACIÓ, EN LES OBRES DE LES FERRERES.


L’ajuntament de Tordera, ha començat a repartir pel municipi una circular informativa, per aclarir que no existeix cap document signat que comprometi l’ajuntament a canviar el sistema de compensació pel de cooperació, en les obres a l’urbanització Les Ferreres, tal com s’anunciava en la nota informativa, emesa pels veïns que s’estan manifestant. En aquella nota, el grup de manifestants, recordava de l’existència d’un document, firmat per tots els grups polítics, comprometent-se a canviar el sistema de compensació per cooperació. El portaveu del Grup, Jose Luis Navas, confirma amb documents, l’existència d’un edicte corroborant les seves declaracions.

La circular, repartida per l’ajuntament de Tordera, recorda que durant la redacció del pla general, l’ajuntament va acordar fer les millores necessàries a les ferreres, mantenint el sistema de compensació per la complexitat de les obres i intervenir com a ens tutelar per garantir l’agilitat de les obres i el pagament d’unes quotes justes per part de tots els veïns. L’alcalde de Tordera, Joan Carles Garcia, assegurava la setmana passada a Ràdio Tordera, que no existia cap document signat amb el compromís de canviar el sistema de conpensació per cooperació.

Per últim, segons la circular informativa, l’ajuntament no descartava la possibilitat de canviar el sistema de compensació pel de cooperació en cas que s’aturés definitivament el projecte de compensació i obres de les ferreres.