Tordera fa un pas més en la lluita contra l’absentisme escolar


Factors com la crisi ocasionada per la COVID, sumat a la por i les reticències d’algunes famílies davant del risc de contagi, i altres factors culturals, han incrementat els darrers mesos l’absentisme a les escoles de Tordera. Davant d’aquest augment, la Regidoria d’Ensenyament de l’Ajuntament de Tordera ha incorporat recentment la figura d’una promotora escolar amb la finalitat de minimitzar l’impacte de l’absentisme i afavorir la relació i les dinàmiques entre les escoles i les famílies. Ho explica el regidor d’Ensenyament, Pau Megias.

Pau absentisme 1

Fins al mes de juny, l’Ajuntament de Tordera posarà a la disposició de les escoles aquest personal tècnic que els ajudi a fer seguiment dels casos absentistes així com abordar de manera específica la inclusió socioeducativa d’aquest alumnat i facilitar eines i recursos pel seguiment amb les seves famílies.

pau absentisme 2

La incorporació de la figura del promotor escolar és una de les iniciatives recollides en el marc del programa Tordera Educa, que actualment està enllestint la fase de diagnosi i que s’ha treballat de manera conjunta entre l’administració, les escoles i els agents educatius. 

L’estratègia del govern municipal amb el pla Tordera Educa passa per permetre planificar i ordenar les polítiques educatives del municipi i, mitjançant la participació ciutadania, poder elaborar propostes i compromisos permanents, dinàmics i compartits. Els objectius del projecte Tordera Educa passen, d’entrada, per garantir els serveis educatius amb un projecte públic articulat al voltant d’una estratègia comuna i compartida, que redueixin les desigualtats i millorin la cohesió social. També es vol millorar la qualitat, l’equitat i l’èxit educatiu, amb més participació i més autonomia per als centres, amb innovació educativa i treball en xarxa amb l’entorn.  “Tordera Educa” vol promoure l’educació al llarg de la vida, garantir una oferta de qualitat i suficient en tots els nivells i etapes educatives i impulsar una educació permanent, àmplia i flexible.