Les mesures sanitàries no han permès a Pere Cot celebrar la Quina ni representar els pastorets


Tordera en directe parla amb la Queralt Ametller de totes les activitats que des de l’ACR Pere Cot han hagut de suspendre aquestes festes i les conseqüències econòmiques que ha comportat.