21 AJUNTAMENTS DEL MARESME, ENTRE ELLS TORDERA, SIGNARAN AVUI CONVENIS AMB L’ÀREA D’ ESPORTS DE LA DIPUTACIÓ.


El diputat de l’Àrea d’Esports de la Diputació de Barcelona, Pere Alcober, signarà avui convenis amb 21 ajuntaments del Maresme per a la realització d’activitats esportives i adquisició de material esportiu per als seus respectius municipis. Tordera, serà una de les poblacions beneficiades per el convenis de la diputació de Barcelona. Els convenis que se signen estan inclosos en el protocol general Xarxa Barcelona Municipis de Qualitat activitats per a l’any 2004, amb un import econòmic que va des dels 3.000 euros fins als 12.000 euros per a cada municipi.