Els grans propietaris tenen 257 pisos buits des de fa més de dos anys a Tordera


El nombre d’habitatges de Tordera que està en mans de grans tenidors (persones o empreses que tenen la titularitat de més de 10 pisos) i que fa més de dos anys que estan desocupats és de 257 immobles, d’acord amb les dades facilitades pel departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya a Verificat. La regidora d’habitatge, Toñi Garcia apunta que la situació d’aquests pisos és molt divers i que no tots estan buits.

Toñi pisos buits 1

Aquesta és la xifra que surt del registre d’habitatges buits de Catalunya, que es va crear a l’empara del decret llei 1/2015, una normativa pensada per donar sortida als pisos en propietat dels bancs després d’un desnonament a partir de la crisi del 2007. Dos anys és el període que també s’estableix legalment per determinar si els propietaris han vulnerat la funció social d’un habitatge. A partir d’aquest temps, es poden començar a aplicar mesures impositives, sancions i, fins i tot, l’expropiació. Així ho explica, Toñi Garcia.

Toñi pisos buits 2

Fins al moment, les negociacions entre ajuntaments i els grans tenidors per aconseguir lloguer social no ha donat els fruits desitjats. La regidora socialista confia que amb aquestes sancions aquest grans propietaris s’obrin a negociar un lloguer social dels pisos.