La Diputació de Barcelona destina 2,3 milions d’euros al Maresme


Els ajuntaments del Maresme rebran, entre aquest 2020 i l’any que ve, 2.386.266,14 € més del Catàleg de Serveis de la Diputació de Barcelona. Mitjançant 14 nous recursos del Catàleg, ja concedits als ajuntaments, la corporació treballa per mantenir el suport als governs locals de la província i reforçar les actuacions municipals destinades a contrarestar els efectes de la COVID-19.

Les ajudes concedides per la Diputació de Barcelona van destinats al finançament extraordinari per al reforç dels professionals dels serveis socials bàsics i a la lluita contra l’exclusió social d’infants i adolescents; així com en polítiques que abordin les violències masclistes i impulsin agents d’acció comunitària a l’espai públic. 

Les noves línies de suport també van destinades als projectes de planificació digital per als museus locals, al suport a la digitalització dels mercats municipals, al reforç extraordinari de la Xarxa d’Oficines Tècniques Laborals, de la Xarxa d’Observatoris del Desenvolupament Econòmic Local i dels centres locals de serveis a les empreses .

Finalment, també es financen activitats educatives, esportives i juvenils; a més de donar suport a la promoció i dinamització de l’activitat esportiva local, a l’activitat esportiva dels petits municipis i a la neteja, desinfecció i millora dels elements del mobiliari urbà i de l’espai urbà degut a la COVID-19.