El període per sol·licitar la beca menjador pel curs 2020-2021 acaba demà.


Fins demà 15 de setembre la regidoria de Serveis Socials té oberta la segona convocatòria per sol·licitar les beques del servei de menjador escolar per al curs 2020/21. La convocatòria s’adreça a totes aquelles famílies que no van ser a temps de fer la sol·licitud durant el mes de juny.

Les ajudes van dirigides als cursos des de P3 fins a Educació Secundària Obligatòria dels alumnes escolaritzats a Tordera o empadronats a Tordera i que vagin a una escola del Maresme.

La presentació de sol·licituds es realitza de forma prioritària i preferent de manera telemàtica. Cal presentar una instància genèrica amb la qual s’ha d’adjuntar la sol·licitud de “Beca menjador curs 2020-21” omplerta, aportant tota la documentació corresponent i degudament signada.

La instància genèrica i la sol·licitud s’han de presentar a través de la seu electrònica de l’Ajuntament (https://www.seu-e.cat/ca/web/tordera/), on també s’hi pot trobar l’arxiu. Excepcionalment, i prèvia justificació fonamentada, es podran presentar sol•licituds de forma presencial a l’Oficina d’Atenció al Ciutadà de l’Ajuntament, amb cita prèvia, només en el supòsit de persones que no tinguin mitjans per a presentar-les de forma telemàtica.

Es poden recollir sol•licituds impreses a les oficines de Serveis Socials.