Tordera acumula 161 ERTO’s


Tordera acumula 161 Expedients de Regulació Temporal d’Ocupació (ERTO). Són dades reflectides en l’informe trimestral sociolaboral del Maresme del segon trimestre registrades fins al 30 de juny del 2020.

L’augment respecte el primer de juny només ha estat d’un nou expedient. Per tant, se segueix en un ritme creixent, tot i que molt més frenat que durant els mesos de confinament.

Per sectors, l’hostaleria acumula la majoria d’ ERTO’s amb 38 en total. De molt a prop, amb 32, el segueix el sector de comerç a l’engròs i al detall. També en destaca 17 a les Indústries manufactureres i 15 a les activitats sanitàries i de serveis socials. Tot i que reduïdament, també s’acumulen 13 ERTO’s al sector de la construcció i 12 al transport i emmagatzematge.

En comparació amb altres municipis del Maresme, Tordera està per sota de la mitjana de la comarca. De fet, Malgrat de Mar acumula 229 ERTO’s, 291 a Calella. Per altra banda, Palafolls en suma 93.