Tordera ha perdut 910 llocs de treball en un any, principalment degut a la COVID-19


Tordera ha perdut, en tan sols un any 910 llocs de treball, majoritàriament assalariats però també autònoms. Són els efectes que està tenint la crisi sanitària de la COVID-19 sobre el mercat laboral en una comarca fortament depenent del sector serveis.

Aquestes dades, en comparació a les de l’any passat, detallen una reducció dels llocs de treball al Tordera del 13,58%. Són les xifres que ha donat a conèixer l’Informe Sociolaboral del Maresme corresponent al segon trimestre de l’any, elaborat per l’Observatori de Desenvolupament Local del Consell Comarcal. Aquest reflecteix un important canvi d’escenari en un trimestre habitualment positiu per a l’ocupació.

Segons s’ha analitzat, quant a la població ocupada, que també s’ha vist reduït, és molt probable que “els descensos registrats als municipi de Palafolls (-9,35%) i Tordera (-7,77%), siguin influència de l’impacte de la crisi en el subsector turístic, ja que ambdós formen part del sistema territorial de Calella.”

En general, el Maresme ha tancat el mes de juny amb 131.208 afiliacions a la Seguretat Social, una xifra lleugerament superior a la registrada durant el primer trimestre de l’any, però sensiblement inferior a la del mateix període de 2019. En concret, la davallada interanual és del 7,57%, un percentatge que traslladat a xifres absolutes indica la pèrdua de 10.753 llocs de feina, el 52,45% dels quals (5.640) corresponen a l’hostaleria.

La radiografia de l’ocupació maresmenca al Règim Especial de Persones Autònomes mostra que el 76,63% estan vinculades a activitats relacionades amb els serveis, el 13,11% a la construcció, el 8,42% a la indústria i l’1.84% al sector primari.