La regidoria d’ensenyament presenta “Tordera educa”


La regidoria d’ensenyament de l’ajuntament de Tordera està dissenyant un projecte educatiu municipal per tal de treballar amb els diferents agents millorar les accions educatives d’infants i joves del municipi. El regidor d’educació de l’Ajuntament de Tordera, Pau Megias, explica d’on sorgeix aquest projecte.

tordera educa 1

Sota el nom de “Tordera Educa”, el projecte vol ser un instrument que ajudi a definir el model de ciutat que es vol i els valors que el sustenten, a concretar-ne accions i a establir les complicitats necessàries entre administracions, centres escolars, agents educatius i ciutadania per tirar-lo endavant. Aquest projecte ha de permetre planificar i endreçar les polítiques educatives del municipi, i amb la participació ciutadania elaborar propostes i compromisos permanents, dinàmics i compartits.

El projecte persegueix objectius clars:

  • Garantir uns serveis educatius amb un projecte públic creats des d’una estratègia comuna.
  • Millorar la qualitat, l’equitat i l’èxit educatiu, amb més participació i més autonomia per als centres.
  • Promoure l’educació al llarg de la vida. Garantir una oferta de qualitat i suficient en tots els nivells i etapes educatives. Impulsar una educació permanent, àmplia i flexible.
  • Aconseguir el reconeixement ple al dret a l’educació en el lleure de base comunitària.
  • Impulsar la participació de la comunitat educativa i la corresponsabilitat dels diferents agents socials (famílies, col·lectius professionals, món de la cultura i de les arts) per fer-ne una eina de cohesió.

Per tal de desenvolupar el projecte, s’han contemplat diferents programes per tal de poder-lo executar i facilitar el treball en xarxa dels diferents agents educatius. El regidor Pau Megias destaca que el projecte es troba en fase de presentació i explica la intenció final.

tordera educa 2

El regidor assegura que aquest projecte s’entén com una proposta dinàmica i canviant i que pretén ser el punt de partida per treballar amb consens amb tots els agents educatius municipals i anant-lo definint conjuntament.