Demà finalitza el termini per adherir-se a les ajudes pel lloguer per a majors de 65 anys


Demà finalitza la convocatòria d’ajuts obert per la Generalitat de Catalunya per fer front al pagament del lloguer. La subvenció de l’agència es concedeix per un import anual màxim de 2.400 euros i un mínim de 240 euros anuals. Es tracta d’ajuts adreçats a persones que tinguin 65 anys o més en aquest any natural i que siguin titulars d’un contracte de lloguer, i es trobin en risc d’exclusió social.

Pel que fa als requisits sobre el preu del lloguer, el límit mensual per als habitatges de la demarcació de Barcelona és de 750 euros mensuals.

El requisit d’ingressos de la unitat de convivència ve marcat per l’Indicador de Renda de Suficiència de Catalunya (IRSC) i s’estableix en funció de les persones que viuen en el mateix domicili. Els ingressos no poden ser superiors a 2,83 vegades l’IRSC.

Les sol·licituds es poden presentar presencialment fins demà 3 de juliol.

Per a més informació i assessorament, també per demanar cita prèvia per a la presentació, podeu trucar a la oficina local d’habitatge de Tordera al telèfon de contacte 679196391 o al correu electrònic: habitatge@tordera.cat