Oberta la convocatòria per les beques del menjador escolar


La regidoria de Serveis Socials informa que del 25 de juny al 24 de juliol s’obre la convocatòria per sol·licitar les beques del servei de menjador escolar per al curs 2020/21.

Les ajudes s’adrecen als cursos des de P3 fins a Educació Secundària Obligatòria dels alumnes escolaritzats a Tordera o empadronats a Tordera i escolartitzats al Maresme.

La presentació de sol·licituds es realitzarà de forma prioritària i preferent de manera telemàtica. Cal presentar una instància genèrica amb la qual s’ha d’adjuntar la sol·licitud de “Beca menjador curs 2020-21” omplerta, aportant tota la documentació corresponent i degudament signada.

La instància genèrica i la sol·licitud s’han de presentar a través de la seu electrònica de l’Ajuntament (https://www.seu-e.cat/ca/web/tordera/). S’elimina, així,  la necessitat de presentar la documentació en paper al registre d’entrada presencial de l’Ajuntament.

Excepcionalment, i prèvia justificació fonamentada, es podran presentar sol·licituds de forma presencial a l’Oficina d’Atenció al Ciutadà de l’Ajuntament, amb cita prèvia, només en el supòsit de persones que no tinguin mitjans per a presentar-les de forma telemàtica, en la mesura en què degut a la situació de crisi sanitària ocasionada per la COVID-19 l’Ajuntament no pot garantir que es puguin presentar de forma presencial un volum considerable de sol·licituds. Aquelles famílies que no disposin dels mitjans per dur a terme el procediment telemàtic han de trucar al 93 764 37 17.

Es poden recollir sol·licituds impreses a les oficines de Serveis Socials.