La Generalitat suspèn cautelarment l’ajuda específica de lloguer a l’habitatge per a famílies amb dificultats econòmiques sobrevingudes per la crisi de la COVID19


Segons ha informat la Generalitat als ajuntaments, davant l’elevat volum de sol·licituds presentades per a l’ajut per contribuir a minimitzar l’impacte econòmic i social de la COVID19 en els lloguers de l’habitatge habitual, des que es va obrir la convocatòria el passat 18 de maig, la Generalitat ha pres la decisió de suspendre, cautelarment, la presentació de noves sol·licituds fins que la tramitació i valoració de les sol·licituds ja presentades permetin analitzar que la disponibilitat de crèdit  sigui la suficient i que faci viable la continuació o no de la presentació de noves sol·licituds.

Una vegada la Generalitat disposi de tota la informació de les sol·licituds presentades, informarà sobre les actuacions que caldrà fer en relació a aquests ajuts.