Medi Ambient i Jardineria realitzen el tractament fitosanitari a l’arbrat municipal


Les àrees de Medi Ambient i Jardineria de Tordera estan realitzant aquest dies el tractament de l’arbrat a la zona de l’Avinguda Països Catalans. 

L’any 2014 l’Ajuntament de Tordera va prendre el compromís, en la defensa de la salut pública i el medi ambient, a dur a terme pràctiques alternatives de jardineria, manteniment dels parcs i jardins, marges de camins i vials i arbrat públic, fonamentades en l’ús de productes biològics acceptats en la pràctica de l’agricultura ecològica, sent ambiental i econòmicament viables.

Per tal de materialitzar, aquest seguit d’intencions, els tècnics de la brigada municipal de jardineria treballen des de fa anys en  l’ús sostenible dels productes fitosanitaris que hi ha al mercat i alhora està al dia de les millors tècniques disponibles en la lluita biològica de les plagues que cada any afecten a l’arbrat municipal. La normativa europea obliga a portar un seguit de registres i fitxes de control del productes emprats, la dosi utilitzada i la localització de cada aplicació.

L’Ajuntament de Tordera amb assessoria externa, vetlla pel control de plagues en parcs i jardins municipals mitjançant la utilització de fauna útil, ecològicament sostenible, per prevenir els atacs com els de pugó, el tigre del plàtan.

Aquestes actuacions que s’emmarquen en els principis fonamentals per a l’adaptació i mitigació al canvi climatic a escala local i que també es contemplen als Objectius de Desenvolupament Sostenible de l’agenda 2030  en benefici de la salut per a les persones i millora de la biodiversitat dels espais urbans.