L’Ajuntament anuncia paquets de mesures en política fiscal i econòmica en resposta a l’emergència sanitària del COVID-19


Atenent a la situació d’alerta sanitària generada pel coronavirus SARS-CoV-2, i davant tota la informació relacionada amb l’àmbit fiscal i empresarial, l’Ajuntament de Tordera, des de les àrees d’Hisenda i Promoció Econòmica s’ha fet un recull de les diferents mesures adoptades per l’Ajuntament, la Generalitat i l’Estat.
Pel que fa a les mesures fiscals adoptades per l’Ajuntament de Tordera, en destaquen d’entrada les següents:

En relació a l’activitat comercial i teixit productiu:

  • TAXA D’ESCOMBRARIES: Els titulars dels establiments que a conseqüència de l’Estat d’alarma tinguin la seva activitat tancada no hauran de fer front al pagament de la taxa d’escombraries, durant tot el període de temps que es mantingui l’obligació de romandre tancats.
  • TAXA DE MERCATS: No es cobrarà la taxa als paradistes del mercat dels diumenges durant el període de temps que la seva activitat es manté suspesa.
  • TAXA DE TERRASSES : Els titulars de les llicències d’ocupació de via pública, no hauran de fer front al pagament d’aquesta taxa mentre es mantingui la situació d’estat de alarma i la seva activitat estigui suspesa.

En relació a les famílies:

  • TRANSPORT ESCOLAR: Les famílies no hauran de pagar el transport escolar durant el període de temps que no hagi activitat escolar a conseqüència de la situació d’emergència del COVID19
  • LLAR D’INFANTS:  L’Ajuntament eximeix  a les famílies del pagament de la quota de l’escola bressol durant el temps que aquestes estiguin tancades per la mateixa causa.
  • AULES DE FORMACIÓ ARTÍSTICA DEL TEATRE CLAVE:  No es cobraran les quotes mentre sigui vigent l’estat d’alarma.

Paral·lelament a aquestes mesures, l’Àrea d’Hisenda segueix treballant en l’estudi d’ajornament d’impostos i en la confecció d’un nou calendari fiscal. L’Alcalde de Tordera, Joan Carles Garcia explica que tots els cobraments estan aturats fins que acabi l’estat d’alarma sanitària.

alcalde noves mesures

L’Àrea de Promoció Econòmica recomana que davant de qualsevol dubte relacionat amb l’activitat es consulti amb el gestor corresponent.

En paral·lel, també posa a disposició el correu promocioeconomica@tordera.cat per resoldre dubtes relacionats amb les línies de suport empresarial i les ajudes de suport econòmic a pimes i autònoms adoptades per les diferents administracions. Les consultes que arribin al correu es contestaran amb un període de 48 hores i sempre s’haurà  d’entendre la resposta a títol informatiu).

Finalment, la Diputació de Barcelona, a través de l’Organisme de Gestió Tributària, ha elaborat aquest document de “preguntes freqüents” per resoldre dubtes sobre les gestions i tràmits amb aquesta administració.