L’AJUNTAMENT DE TORDERA OBRE LA CONVOCATORIA DEL PROGRAMA DE TERMALISME SOCIAL DE LA IMSERSO.


La Regidoria de Benestar Social de l’Ajuntament de Tordera informa que s’ha obert la convocatòria del programa de termalisme social de la IMSERSO.
Per poder optar a aquest programa cal complir una sèrie de requisits com ara ser pensionista de la seguretat social per jubilació, invalidesa, viduïtat o altres pensions, no patir trastorns mentals greus ni malalties infecto-contagioses que puguin alterar la convivència en els establiments, poder valer-se per si mateix per les activitats de la vida diària, precisar els tractaments termals sol·licitats i mancar de contraindicació mèdica per rebre’ls i realitzar la sol·licitud dins el termini indicar a la convocatòria de places i assolir l’expedient de conformitat amb el barem establert per la puntuació que permeti accedir al balneari i torn sol·licitat.
En qualsevol cas el sol·licitant podrà anar acompanyat del seu cònjuge o parella sigui o no pensionista de la Seguretat Social.
El programa de Termalisme social inclou els serveis de manutenció en règim de pensió completa durant 12 dies, tractaments termals bàsics que comprendran el reconeixement mèdic, el tractament per a cada cas i l’informe final, i una pòlissa col·lectiva d´assegurança turística. Els beneficiaris del programa realitzaran els desplaçaments fins a les estacions termals pels seus propis mitjans.
Per tramitar les sol·licituds per al programa de Termalisme social per als mesos de setembre a desembre cal adreçar-se a les oficines de Serveis Socials de l’Ajuntament de Tordera. El termini de sol·licituds finalitzarà el dia 16 de maig.