L’Ajuntament endureix la lluita contra l’incivisme


El govern municipal fa un pas més en la lluita contra l’incivisme i treballa en l’enduriment del quadre de sancions en les ordenances de civisme i tinença d’animals. L’objectiu de la proposta passa per preservar la convivència al municipi castigant aquelles accions que malmeten l’espai públic i a la vegada desvirtuen i desmereixen les actituds cíviques de la majoria de ciutadans.

Els nous quadres de sancions estableixen les infraccions com lleus, greus i molt greus i els imports oscil·len entre els 100 i els 3000€. En parla el coordinador del govern, Josep Llorens.

llorens civisme 1

Des de gener de 2019 l’Ajuntament ha tramitat més de 100 expedients d’infraccions a les ordenances de civisme, convivència i tinença d’animals.

En paral·lel a la proposta d’enduriment de les sancions, des del govern es treballa en noves campanyes de difusió i pedagogia sobre el bon ús dels contenidors, la recollida selectiva, la tinença d’animals domèstics i per fer visibles i posar en valor les actituds cíviques de la majoria de ciutadans. 

llorens civisme 2

En paral·lel a la implantació del Pla, ja s’està estudiant promoure, d’acord amb diferents agents socials,  actuacions de conscienciació del manteniment de l’espai públic i mecanismes de control i vigilància sobre  les actituds incíviques.