S’aproven les ordenances fiscals amb una pujada de l’IBI del 5% i noves bonificacions


L’Ajuntament de Tordera va aprovar ahir en sessió plenària les ordenances fiscals, taxes i preus públics per al 2020.

La regidora d’hisenda, Jennifer Jansa, va detalla les modificacions als impostos que es produiran durant el 2020 i que venen donades principalment per un increment de l’IBI (5’3%) i  un augment de les bonificacions en les principals ordenances.  

La regidora va destacar que, després de 8 anys sense incrementar l’impost sobre els habitatges i davant l’augment del cost dels diferents serveis, enguany calia regularitzar el preu de l’ordenança. D’aquesta manera,  l’augment de l’IBI que es proposa per al 2020 passa per l’actualització de l’IPC dels darrers 5 anys, el que representa un 5’3% d’increment respecte el preu del 2019. Aquest augment, juntament amb les noves eines de contenció de la despesa que es preveuen per als propers mesos i les futures noves licitacions com al servei de transport i escombraries permetran facilitar i agilitzar la gestió econòmica dels propers anys.  Escoltem la regidora d’Hisenda, Jennifer Jansa.

ordenances jennifer

La resta de taxes, ordenances i preus públics es mantenen al mateix preu que els anys anteriors.

Per altra banda, el govern municipal ha proposat una desena de bonificacions i reduccions als impostos i taxes ja existents encaminades principalment a afavorir el foment de les energies renovables, a reduir l’atur al municipi, a lluitar contra l’ocupació il·legal  i a minimitzar l’impacte de la pressió fiscal a les persones amb situació de vulnerabilitat social.

El govern planteja una reducció del 50% de l’IBI a tots els habitatges que instal·lin sistemes d’aprofitament tèrmic o elèctric a través de l’energia solar. També es bonifica en un 25% la quota de l’IBI per a famílies monoparentals i es rebaixa en un 75 % la quota de l’IBI per a tots aquells habitatges d’ús residencial destinat a lloguer d’habitatge social. Per contra, s’incrementarà en un 50% el preu de l’IBI per a tots  aquells immobles desocupats amb caràcter permanent.

Una altra de les noves bonificacions que s’aplicaran a partir de l’any vinent serà el 75% de l’import de la quota de tracció mecànica per a tots aquells ciutadans que disposin de vehicles elèctrics.

Pel que fa a la taxa del servei d’escombraries, es manté la rebaixa del 90% als contribuents amb risc d’exclusió social segons la valoració de serveis socials municipals. També es mantindran les reduccions a la taxa (entre el 25% i el 80%) per a tots els pensionistes per jubilació, invalidesa o viduïtat que no disposin de cap altre bé immoble i també per les persones que viuen soles amb ingressos iguals o inferiors a l’SMI. Aquesta reducció també s’aplicarà a les persones que viuen soles amb grau de disminució igual o superior al 65% amb ingressos iguals inferiors a l’SMI.

La taxa d’escombraries es rebaixarà també en un 50% per a tots aquells habitatges on hi figuri empadronat un matrimoni els ingressos dels quals siguin iguals o inferiors a 1’5 vegades el salari mínim interprofessional.

Es mantindran per al 2020 les rebaixes del 25% en la taxa d’escombraries també per famílies nombroses, monoparentals, persones que viuen soles i són grans dependents per a totes les famílies que tinguin tots els membres de la unitat familiar (majors de 16 anys) en situació d’atur. En l’apartat de bonificacions a la taxa d’escombraries per a famílies també es rebaixarà en un 10% la taxa d’escombraries a les famílies amb fins a dos fills els ingressos de les quals no superin dues vegades el salari mínim interprofessional.

El govern municipal també ha volgut mantenir per a l’any vinent les bonificacions d’entre el 15% i el 85 % en aquelles obres destinades a la implantació , adequació, millora o modernització dels locals, naus o despatxos destinats a la realització d’activitats econòmiques.

També es bonificarà l’impost d’obres en un 15% a les llicències sol·licitades per ciutadans que vulguin fer reformes a casa seva i que la renda familiar sigui igual o inferior a l’IPREM.

Les ordenances per a l’any vinent en matèria d’obres bonificaran també en un 60 % les a construccions, instal·lacions i obres que incorporin sistemes per a l’aprofitament tèrmic o elèctric de l’energia solar i en un 90 % de les obres que afavoreixin les condicions d’accés i habitabilitat per les persones amb discapacitat.

També es bonificarà l’ICIO en un 10%  per al promotor de llicències d’obres que contracti un mínim de 3 treballadors, durant un any,  a traves del Servei local d’ocupació.

 En l’apartat d’empresa i ocupació, l’ajuntament aprova la bonificació del 50% de l’IAE a les empreses que incrementin la mitjana de la seva plantilla de treballadors mitjançant el Servei Local d’Ocupació. També tindran una reducció del 50% totes aquelles empreses que s’acullin a qualsevol de les modalitats d’autoconsum d’energies amb generació d’origen renovable o partir de sistemes de cogeneració. Finalment, els bars i serveis de restauració que disposin de terrassa podran demanar la rebaixa del 10% de l’ordenança d’ocupació de la via pública amb taules i cadires quan organitzin un mínim de tres activitats lúdico/festives durant l’any.

Els partits polítics municipals van votar en diversitat a aquest comptes. El regidor de la CUP, Oriol Serra assegura que la pujada de l’IBI es podria haver fet de manera esglaonada.

ordenances CUP

El regidor de Més Tordera, Xavier Pla parlava d’una pujada de l’IBI continguda després de molts anys sense pujar aquest impost. Pla assegura que ara es necessari equilibrar el pressupost.

ordenances Mes

La regidora de Ciutadans, Miriam Rocabruna creu que l’increment de l’IBI no anirà destinat a projectes del poble sinó que només farà endeutar més les famílies.

ordenances ciutadans

El regidor d’En Comú Podem, Salvador Giralt, no està d’acord amb les maneres de fer en aquestes ordenances, malgrat algunes bonificacions positives. Giralt parlava d’un retrocés en la gestió de l’àrea d’hisenda respecte legislatures anteriors.

ordenances En Comu Podem

La regidora d’ERC-Gent Tordera-Jovent Republicà, Marta Paset destacava les diverses propostes presentades pel seu grup en matèria de la preservació del medi ambient i dinamització del poble. ERC també havia proposat eliminar el 2 euros en l’aparcament del mercat, però finalment no s’ha inclòs. ERC considera que l’increment de l’IBI és desmesurat i demana que les bonificacions siguin publicitades i que arribin a la ciutadania.

ordenances ERC

La regidora d’Hisenda, Jeniffer Jansa considera que la pujada de l’IBI no agrada a ningú, però que han de ser responsables amb la situació del poble. Jansa va recordar la creació de noves bonificacions i la voluntat de millorar la comunicació amb el grups polítics en el debat de les ordenances.

ordenances jennifer 2

Les ordenances es van aprovar amb els vots favorables de Junts x Tordera, PSC i Més Tordera i els vots contraris de CUP, Ciutadans, En Comú Podem i ERC.

Les sol·licituds de bonificacions o rebaixes als impostos i taxes per al 2020 es podran fer a partir de la seva entrada en vigor (gener de 2020).

La normativa completa de les ordenances, taxes i preus públics es podrà consultar properament al web tordera.cat i al portal de transparència.