La Cristina parla de la influència del turisme en la contaminació i el canvi climàtic


A la píndola d’opinió d’avui la Cristina Agell reflexiona sobre la ironia que significa celebrar una vaga mundial per el clima el mateix dia que es celebra el dia mundial del turisme.