L’AJUNTAMENT DE TORDERA SOTERRARÀ ELS CONTENIDORS D’ESCOMBRARIES EN EL TRANSCURS DEL 2005.


L’Ajuntament de Tordera té previst soterrar tots els contenidors d’escombraries per l’any 2005. El regidor de Medi Ambient, Carles Aulet, explica el projecte i les avantatges que aportarà pels ciutadans de Tordera.
Carles Aulet assegura que està previst soterrar 42 contenidors repartits entre Tordera, Sant Andreu, el veïnat de Fibracolor i Sant Pere. Aulet, explica la ubicació dels contenidors soterrats.
Respecte el reciclatge, Carles Aulet fa una crida a la recollida selectiva per aconseguir que els rebuts d’aquest servei no s’hagin de pujar l’any 2006.
Aquest projecte de soterrament dels contenidors de Tordera està previst que finalitzi en el transcurs de l’any 2005.