Un estudi analitza el perfil de turisme al Maresme


Els turistes busquen a la comarca del Maresme el relax i la tranquil·litat en un 92 per cent, segons un estudi realitzat per la Diputació de Barcelona amb la col·laboració del Consorci de Promoció Turística Costa del Maresme. El sol i la platja ha estat desbancat de la primera preferència del turisme per les passejades de descans, tot i que encara és la predilecció del 86,2 per cent dels qui visiten la comarca seguit de la gastronomia, les compres, el turisme d’oci, la natura o l’esport. El mateix estudi determina que es tracta d’un tipus de turisme especialment familiar i que el 90 per cent d’aquestes persones viatgen per oci.

Pel que fa al perfil sociodemogràfic dels viatgers, 6 de cada 10 turistes són homes, amb una mitjana d’edat de 46 anys. La nacionalitat usual és l’espanyola amb un 32 per cent seguida de la britànica i la neerlandesa. De tots ells l’allotjament més utilitzat és l’hotel i les pernoctacions s’allarguen de mitjana en més de 7 dies, sent així la inversió més gran  que fan els viatgers a la comarca amb 268,3 euros de mitjana per persona, només en l’allotjament, seguit del transport. En total un turista a la comarca arriba a fer una despesa total de 646,3 euros.

Les dades quantifiquen que el 53 per cent dels turistes trepitgen per primera vegada la comarca, mentre que més del 32 per cent, ho han fet, com a mínim, en quatre ocasions.

El Perfil del Turista ha estat elaborat per LABTurisme i en el cas del Maresme s’han realitzat 1.373 enquestes a turistes allotjats a la comarca entre els mesos de febrer i desembre de l’any 2018.