S’obre la convocatòria d’ajuts de lloguer


S’ha obert la convocatòria d’ajuts de lloguer amb una important novetat. Tal i com havia demanat el Consell Comarcal del Maresme, s’han modificat els requisits ampliant en 150€ el preu màxim del lloguer subvencionable. Fins l’any passat només podien optar a l’ajut les persones que pagaven com a màxim 600€ de lloguer mensual, una quantitat desfasada que deixava fora de la convocatòria moltes famílies que, tot i trobar-se en situació de vulnerabilitat social, paguen un lloguer superior a aquesta quantitat. La convocatòria d’aquest any està més en sintonia amb els preus de mercat i fixa el topall en 750 € mensuals. La regidora socialista, Toñi Garcia explica la bona acollida que tenen aquestes ajudes.

ajuts lloguer

L’accés a l’habitatge és ara per ara la principal causa de pobresa al Maresme, segons la primera avançada de la Diagnosi de pobresa i vulnerabilitat social al Maresme que està duent a terme el Consell Comarcal. Fins el proper 7 de juny, l’Oficina Comarcal d’Habitatge tramitarà les peticions d’ajuts de lloguer d’aquelles persones que compleixin els requisits establerts a la Convocatòria. Per agilitzar l’atenció personal, es demana a les persones que vulguin sol·licitar aquesta prestació que portin tota la documentació sol·licitada. Podeu veure, els requisits de la convocatòria i la documentació que s’ha d’aportar a www.ccmaresme.cat i també a www.tordera.cat.