LA REGIDORIA DE BENESTAR SOCIAL INFORMA QUE S’HA OBERT LA CONVOCATÒRIA D’AJUTS PER A PERSONES AMB DEPÈNDENCIA I PER A PERSONES AMB DISMINUCIÓ.


La Regidoria de Benestar Social informa que s’ha obert la convocatòria per sol·licitar els ajuts de suport econòmic a les persones grans amb dependència moderada o severa (antic programa “Viure en família”).
Les ajudes es podran demanar fins al 30 de novembre i per optar a aquests ajuts cal tenir complerts 65 anys o més i tenir un nivell de dependència sever o moderat per a les activitats de la vida diària (per acreditar-ho caldrà un informe preceptiu). Per a més informació i tràmit d’ajudes cal adreçar-se a les oficines de serveis socials de l’ajuntament de Tordera (Pl. Concòrdia, s/n, o al telèfon 937642274).