L’ORGANISME AUTÒNOM DE SERVEIS COMUNITARIS OBRE EL PERÍODE PER SOL·LICITAR AJUTS PERSONALITZATS A L’ALLOTJAMENT.


L’Organisme Autònom de Serveis Comunitaris (OASC) recorda que fins al 23 de novembre es poden sol·licitar a Tordera els ajuts personalitzats a l’allotjament.
Per poder optar a aquest tipus de subvenció cal que la renda de lloguer o quota d’amortització no superi els 700 euros mensuals i els ingressos màxims mensuals s’ajustin als següents barems: 958,2 euros per a persones que viuen soles, 987,83 euros per a famílies de 2 membres, 1030,32 eurs per a famílies de 3 membres, 1.088,86 per a nuclis familiars de 4 membres i 1.154,45 per a famílies de 5 membres.
Per a més informació i sol·licituds cal adreçar-se a l’Àrea de Benestar Social de Tordera (PL: Concòrdia s/n), telf. 937642274.