L’AJUNTAMENT DE TORDERA, APROVA EL TEXT REFÓS DEL PLA GENERAL, AMB L’OBJECTIU QUE S’APROVI DEFINITIVAMENT ABANS DE FINAL D’ANY.


L’ajuntament de Tordera va aprovar ahir en sessió extraordinària el Text refós de la revisió del Pla general de Tordera, que incorpora les prescripcions de la Comissió Territorial d’Urbanisme. El text refós aprovat, inclou un informe demanat per l’Agencia Catalana de l’Aigua, on prescriu algunes rectificacions en el pla de sota vila i una planificació del pla parcial de la Mullera, davant les seves possibles inundacions. El regidor d’ERC, Bernat Costas, va lamentar que l’aprovació del pla general, s’allargues més del que s’esperava.

Costas, va dir que el pla general no és dolent, però que el seu grup, hauria modificat alguns criteris existents.
El regidor del Moviment alternatiu per Tordera, Josep Alsina, va explicar que el text refós estava fet en presses, perquè es trobaven mancances en alguns informes demanats.
Alsina, va lamentar la poca participació que van tenir les comissions ciutadanes, que van ajudar en l’elaboració del pla general, alhora de la seva tramitació .

La regidora socialista, Conxita Rodriguez, va criticar la manca d’exposició pública de la modificació provisional del text refós, ja quan segons Rodriguez, registraven canvis importants.

El regidor d’urbanisme, Arseni Garcia, també va lamentar l’excessiu temps en l’elaboració del pla general, justificat per les diverses modificacions. Garcia, va recordar que la participació ciutadana, ja hi va ser en la seva elaboració.
I va assenyalar que l’exposició pública en l’aprovació provisional no es va fer, perquè la comissió d’urbanisme no ho va demanar.

L’alcalde de Tordera, Joan Carles Garcia, va intervenir al ple per explicar el contingut del text refós aprovat i esperant que aquest sigui darrer tràmit del pla general de Tordera.

El text refós aprovat, s’enviarà a la comissió d’urbanisme de Barcelona, perquè doni el vist-i-plau definitiu i posteriorment, sigui publicat al butlletí oficial de l’estat. L’equip de govern, espera que l’aprovació definitiva del pla general, estigui enllestida abans de finals d’any