Publicitat

Mediakit final

Tarifes generals de publicitat


 
Preus per a un contracte d’un dia a un mes:

  • Cada passi … 2,50€

Preus per a un contracte a partir de tres mesos:

  • Dos passis diaris … 45€/mes
  • Quatre passis diaris … 80€/mes
  • Cinc passis diaris … 95€/mes
  • Vuit passis diaris … 131€/mes

El preu de l’enregistrament és de 11€ cada falca.

 

Patrocinis de programes


 
El patrocini d’un programa inclou dos passis com a mínim dins el programa, més la promoció habitual del programa amb quatre passis diaris.
La durada del contracte ha de ser d’un mínim de mig any, per tal de donar coherència al patrocini.

 

Cap de publicitat: Joan Madrid
Telèfon Ràdio Tordera: 93 764 01 02Telèfon particular: 678 038 584
Correu electrònic: radiotordera@radiotordera.cat