ERC DE TORDERA, PRESENTARÀ AQUESTA NIT UNA MOCIÓ D’URGÈNCIA EN EL PLE ORDINARI, EN SUPORT A LES INICIATIVES PACIFIQUES I DIALOGADES PER ASSOLIR LA PAU EN EL CONFLICTE BASC.


El grup municipal d’esquerra republicana de catalunya, presentarà aquest vespre, en el ple ordinari de l’ajuntament de Tordera, una moció en suport de qualsevol iniciativa pacífica i dialogada per assolir la pau en el conflicte entre ETA i els estats espanyol i francès. El portaveu d’ERC a Tordera, Bernat Costas, ha denunciat la campanya incriminatòria contra les persones que propugnen el diàleg, com a única via de resolució del conflicte basc i manifesta el seu suport a totes les persones que actuen mogudes per un compromís amb la pau i amb la cultura política basada en el diàleg i l’ètica democràtica.

La moció, també emplaça la classe política espanyola a emprendre, iniciatives de diàleg que permetin trobar una solució política al conflicte basc. Per últim, l’agrupació local d’ERC, manifesta en la moció, el seu suport a totes les iniciatives polítiques o ciutadanes que estan en funcionament, com és el cas del moviment Elkarri, tal i com explica el portaveu d’ERC a Tordera, Bernat Costas.

Concretament, és pretén traslladar l’acord als màxims responsables dels partits polítics amb representació al parlament de Catalunya, al congrés de diputats espanyol i al parlament basc.