EL PARTIT SOCIALISTA DE TORDERA EDITA EL BUTLLETÍ D’INFORMACIÓ LOCAL “DIGUEM-HO TOT” QUE S’ESTÀ REPARTINT AQUEST DIES CASA PER CASA.


El partit socialista a Tordera, ha editat un nou butlletí d’informació local anomenat “diguem-ho tot”. El butlletí, presenta una editorial, on critica l’actitud victimista de l’equip de govern de Tordera, davant les subvencions que pugui rebre el nostre poble, del govern d’esquerres al parlament de Catalunya, tal i com explica, la portaveu del PSC, Conxita Rodriguez.

El butlletí del PSC, torna a referir-se a la polèmica del passatge Mas borra, amb la copia d’un comunicat del síndic de greuges, on renuncia a la seva intervenció després que l’ajuntament de Tordera, no li facilites l’informació del cas.

La portaveu del PSC, també critica entre d’altres temes, la situació alarmant de les finances municipals, reclamant una auditoria.

Per últim, la regidora socialista parla sobre el transport públic urbà. Rodriguez critica que, des del govern, només s’ha tingut en compte l’empresa adjudicatària.

El butlletí “diguem-ho tot”, que edita el partit socialista a Tordera, s’esta repartint aquest dies casa per casa.