L’AJUNTAMENT DE TORDERA, ENGEGA UNA NOVA CAMPANYA PER POTENCIAR LA RECOLLIDA SELECTIVA I DE MATÈRIA ORGÀNICA.


L’Agència de Residus ha concedit una subvenció de prop de 7.000 euros a l’Ajuntament de Tordera per realitzar una campanya de reforç de la recollida de matèria orgànica amb l’objectiu d’incrementar la recollida selectiva per aconseguir la reducció del cost de la gestió de les escombraries i evitar augmentar-ne les taxes.
Per aquest motiu des de mitjans de gener, l’Ajuntament ha iniciat un campanya informativa de reforç durant la qual els comerços reben la visita d’uns tècnics que informen i assessoren sobre la millor gestió dels residus generats, fent especial èmfasi en la recollida selectiva de la fracció orgànica.

Així mateix, es preveu la visita a particulars (amb el lliurament del cubell) en aquells sectors de nova creació i també en aquelles zones on la recollida és millorable.
Des del febrer de 2002 es realitza a Tordera la recollida selectiva de la fracció orgànica mitjançant els contenidors de color verd. La matèria orgànica recollida es transporta a la planta de compostatge de Santa Coloma de Farners, on s’obté un adob anomenat compost que és molt útil per a l’agricultura, la jardineria i l’obra pública. 

El regidor convergent recorda que els habitants i comerços que fan aquesta recollida selectiva fan un doble servei a la comunitat. Per una banda, col·laboren a aconseguir un poble més net i respectuós amb el medi ambient i per altra banda, contribueixen a reduir el cost de la gestió de les escombraries, ja que abocar o incinerar comença a ser més car que reciclar.

Durant els anys 2002 i 2003 s’han recollit prop de 1000 tones de matèria orgànica a Tordera, que s’han transformat en unes 400 tones d’adob.