El projecte Educació i Cultura ja ha començat, aquest curs amb l’Escola La Roureda i, també, l’Escola Vedruna de Tordera


Torna, un curs més, el projecte Educació i Cultura. Un projecte que vol vehicular la sensibilització envers el medi ambient i la importància de l’aigua a través de sessions dissenyades i guiades per professionals del Centre de Formació Artística (CFA) del Teatre Clavé, l’alumnat ja ha començat a treballar, en horari lectiu, continguts artístics, creatius i experimentals.

Aquest curs 2021/2022 el Centre de Formació Artística (CFA) del Teatre Clavé, integrat per l’Escola de música, l’Escola de dansa, l’Aula de Teatre i l’Aula de belles arts ha sumat esforços amb l’escola La Roureda i l’escola Vedruna de Tordera per dur a terme el projecte denominat EDUCACIÓ I CULTURA.

Durant tot aquest curs professionals de l’expressió dramàtica, del moviment i de les belles arts del CFA han dissenyat sessions que realitzaran fins al maig en horari escolar per investigar i experimentar amb els alumnes d’Educació Primària la part més creativa i artística del projecte escollit pel centre.