EL MOVIMENT ALTERNATIU PER TORDERA, PRESENTARÀ AL·LEGACIONS A LA REVISIÓ DEL PLA DE PREVENCIÓ D’INCENDIS FORESTALS.


L’ajuntament de Tordera, va aprovar en el passat ple ordinari, la revisió del pla de prevenció d’incendis forestals. L’acord, és va pendre amb l’abstenció del MAT, que ahir va organitzar un acte, per recollir propostes per millorar aquest pla i poder-les presentar dins el període d’exposició pública.

El moviment alternatiu per Tordera, presentarà al·legacions al pla de prevenció i demanarà la creació d’un organisme que reuneixi entitats, associacions de veïns i urbanitzacions, tal i com explica, Josep Alsina.

El partit polític, també demana més coordinació entre els cossos de seguretat. El període d’exposició pública del nou pla de prevenció d’incendis forestals, finalitza el 30 juny i en cas de no presentar-se al·legacions quedarà aprovat definitivament.