UNA PLAGA DE PUGÓ INFECTA BONA PART DELS PINS PINYONERS QUE HI HA A LA SERRALADA LITORAL, ENTRE ELLS ALGUNS DEL TERME MUNICIPAL DE TORDERA


Des del parc de Collserola i fins a Tordera, bona part dels pins pinyoners que hi ha a la Serralada Litoral estan afectats per una plaga de pugó. Els arbres que presenten la malaltia perden la fulla i s’engrogueixen, i sembla que estiguin a punt de morir. El servei de manteniment de l’Ajuntament de Mataró va ser qui va detectar l’afecció als arbres del Parc Forestal, que és als afores del municipi, i qui va donar el toc d’alarma al Servei de Protecció Vegetal del Departament d’Agricultura, Ramaderia i Pesca de la Generalitat. Un cop preses unes mostres i estudiades acuradament, es conclou que es tracta d’un insecte xuclador de la família dels pugons, que pertany a la família dels Agilus i que ataca la varietat del Pinus Pinea.
El regidor de medi ambient de l’ajuntament de Tordera, ha dit que els arbres es podran recuperar per si sols i que la plaga no és perjudicial per a la salut de les persones ni ha posat en perill la vida dels arbres.

La plaga ha afectat diferents zones de Tordera, tal i com explica Carles Aulet.

La plaga d’aquest petit organisme ha afectat ara els boscos del Maresme, però els tècnics també els han localitzat a diferents pinedes de Girona i Tarragona.