En Toni López ens parla avui dels terraplanistes, els geocentristes i els negacionistes


Tornen les píndoles d’opinió, avui amb en Toni López exposant els motius pels quals creu que els terraplanistes, geocentristes i negacionistes neguen els principis bàsics i fonamentals de la ciència moderna.