Agricultura confirma la presència a Tordera de la xinxa asiàtica del bernat marbrejat


El Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació ha creat un comitè tècnic per fer front de manera conjunta a la plaga del bernat marbrejat. El principal objectiu d’aquest grup de treball és donar a conèixer la situació d’aquesta plaga a Catalunya i els estudis desenvolupats i establir de manera conjunta les mesures més adients per a la seva prevenció i lluita. Segons Agricultura aquesta xinxa asiàtica ja s’ha trobat a Tordera i en 163 municipis més del país i es tem que comenci a provocar danys aquest estiu en cultius agrícoles de fruiters i hortalisses.

L’insecte no pica a les persones ni a animals ni tampoc transmet malalties. S’alimenta principalment de plantes dels parcs i cultius agrícoles i la seva afectació se centra sobretot en arbres fruiters i ornamentals, cultius hortícoles i extensius.