El Casal de Joves adapta amb garanties tota la seva activitat a la crisi sanitària per seguir oferint els seus serveis al jovent del municipi


El Casal de Joves de Tordera funciona des de ja fa 14 anys acompanyant els joves en les diferents necessitats que puguin tenir, ja sigui en l’àmbit del lleure, els estudis o la feina, i que busca traslladar-los un esperit crític i empenta per a la participació activa en la societat, oferint així doncs, una sèrie de serveix especialitzats pel jovent i adaptats als diferents requeriments.

El Casal de Joves participa des de ja fa anys en el projecte PIDCES (Projecte d’Informació i Dinamització en els Centres d’Educació Secundària), a través del qual ofereixen atenció en diferents àmbits als joves que cursen l’ESO. Actualment, s’ha modificat el desenvolupament del projecte donada la situació de crisi sanitària, passant-se a fer de forma online però, no obstant, sense sacrificar-se el caràcter dinàmic que el caracteritza. El projecte suposa bàsicament un reforç per les activitats que ja venen oferint; principalment, sobre temes d’alimentació, violència masclista i sexualitat. Addicionalment, des d’aquest curs 2020-2021, han començat a realitzar tallers sobre prevenció del consum de tabac i begudes energètiques a 1r i 2n de l’ESO i, igualment, està previst que s’iniciïn nous tallers sobre violència masclista a 3r i 4t de l’ESO.

Ara per ara, el Casal de Joves es manté obert però oferint únicament, amb cita prèvia, assessorament al punt d’informació juvenil i accés a la sala d’estudi, tot això, sens perjudici de seguir oferint online una bona part de la programació, com ara els tallers de cuina i anglès.

Carme López va reconèixer que, malgrat no veure’s afectada la participació dels tallers que s’han seguit oferint online, sí que s’han vist òbviament afectades aquelles activitats que exigeixen presencialitat i, igualment, va explicar quina hauria estat la programació per aquestes dates en un context sense pandèmia.

Tall de veu 1 Carme López

Carme López també va fer esment a la propera activitat de rellevància que estan organitzant pel proper 8 de març, el Dia Internacional de la Dona.

Tall de veu 2 Carme López

Així doncs, el Casal de Joves segueix adaptant la seva activitat en concordança amb la situació sanitària i complint sempre amb les mesures de seguretat, i esperen poder seguir evolucionant positivament per complir amb la seva finalitat última d’atenció al jovent del municipi.